Profil PAUD Qonita Depok

PAUD Qonita Depok adalah Pendidikan Anak Usia Dini Islam dengan biaya murah untuk usia 2,5 – 5,5 tahun, sesuai tingkatan play group (PG) dan taman kanak-kanak (TK).

PAUD Qonita ini mempunyai keunggulan Pendidikan Pra-Sekolah yang mengutamakan pembiasaan adab dan akhlak, dalam kemasan full bermain, sehingga anak nyaman bersekolah. Anak-anak atau santri insyaallah dibangun menjadi pribadi yang shalih, cerdas dan ceria.

Kurikulum, lokasi belajar, sarana-fasilitas dan lain-lain dapat dilihat di:

https://paud-qonita.business.site/